เทศบาลตำบลโคกกลอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 11 ต.ค 2560    3,242 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

เทศบาลตำบลโคกกลอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานเทศบาลตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 18-31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.076-581400 ต่อ 306

ประกาศรับสมัคร