เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

 13 พ.ย 2560    3,760 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ  เงินเดือน 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

พนักงานจ้างทั่วไป  เงินเดือน 10,000 บาท รวมค่าครองชีพ
2. คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะในการปฏิบัติงาน
3. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้, วุฒิปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือปริญญาตรีทางการศึกษา
4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะในการปฏิบัติงาน
5. พนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
6. พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร