เทศบาลตำบลแม่ปืม รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 2 ธ.ค 2561    3,504 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่ปืม รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11400 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: . ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 11-19 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-5442-8087 ต่อ 15

ประกาศรับสมัคร