เทศบาลตำบลเวียง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา

 12 ก.พ 2561    4,025 ครั้ง

เทศบาลตำบลเวียง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 ไม่รวมค่าครองชีพ
- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่่ากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการท่างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

2. พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 9,000 ไม่รวมค่าครองชีพ
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5339-1630

ประกาศรับสมัคร