เทศบาลตำบลเมืองนะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 7 ก.ย 2562    3,646 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองนะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.  ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือ ทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
2. ผู้ดูแลเด็ก (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 08-0135-9779

ประกาศรับสมัคร