เทศบาลตำบลเนินพระ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา

 8 มี.ค 2562    3,862 ครั้ง

เทศบาลตำบลเนินพระ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) จำนวน 3 อัตรา

สังกัด กองช่าง
5.ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
6.ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
7.ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา

สังกัด กองการศึกษา
9.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
10.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.ประจำรถขยะ จำนวน 6 อัตรา
2.คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อาคาร อบจ.ระยอง (หลังเก่า) ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2562ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.038-623971

ประกาศรับสมัคร