เทศบาลตำบลเนินพระ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา

 9 มิ.ย 2562    2,985 ครั้ง

เทศบาลตำบลเนินพระ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) จำนวน 3 อัตรา

สังกัด กองช่าง
- ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ข่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
- ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล
- พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ประจำรถขยะ จำนวน 6 อัตรา

สังกัด กองการศึกษา
- คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 (เวลาราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ (อาคาร อบจ.ระยอง หลังเก่า) ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
038-623970

ประกาศรับสมัคร