เทศบาลตำบลเนินกุ่ม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

 3 มี.ค 2562    3,079 ครั้ง

เทศบาลตำบลเนินกุ่ม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน: 9400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1.  คนงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9000 บาท
2. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน: 9000 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 11-20 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5539-6160 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร