เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 27 พ.ย 2561    4,552 ครั้ง

เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9,400- 11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน: 9,400- 11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
2. พนักงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7730-1429

ประกาศรับสมัคร