เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

 8 ก.ค 2562    1,671 ครั้ง

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-  มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญงานในหน้าที่เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย (ใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป)

2. พนักงานเทศกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. พนักงานดับเพลิง 4 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 8-18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-3843-5968

ประกาศรับสมัคร