เทศบาลตำบลเกาะช้าง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา

 2 ส.ค 2562    1,070 ครั้ง

เทศบาลตำบลเกาะช้าง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11400-13285 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
2. คนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ 4 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
3. พนักงานช่วยชีวิต 2 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
4. พนักงานขับรถดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 8-20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) งานการเจ้าหน้าที่ ห้องสำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้าง โทร.039-586199 และ 039-510597 ต่อ 111

ประกาศรับสมัคร