เทศบาลตำบลหนองไม้แดง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

 9 มิ.ย 2562    3,183 ครั้ง

เทศบาลตำบลหนองไม้แดง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานประจำรถขยะ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)

2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานทั่วไป 9 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิ

2. พนักงานประจำรถขยะ 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท
- ไม่จำกัดวุฒิ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-19 มิถุนายน 2562ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร