เทศบาลตำบลหนองแวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

 1 เม.ย 2562    3,340 ครั้ง

เทศบาลตำบลหนองแวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
3. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400ไม่รวมค่าครองชีพ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4463-4722

ประกาศรับสมัคร