เทศบาลตำบลหนองควาย รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

 6 มี.ค 2562    3,348 ครั้ง

เทศบาลตำบลหนองควาย รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา เดือน 10,000บาท
- วุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษา

2.  คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เดือน 10,000บาท
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7-15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.053-125-070

ประกาศรับสมัคร