เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 15 พ.ค 2562    5,268 ครั้ง

เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายจากกรมขนส่งทางบก ประเภท 2 และมีความรู้ความสามารถ ทักษะในการขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานมาแสดงในวันที่สมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป
 1.พนักงานดับเพลิง 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5332-9251, 0-5332-9252

ประกาศรับสมัคร