เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

 13 มี.ค 2562    4,694 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. ผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา  เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
5. คนงานทั่วไป (กองช่าง)1 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
6. คนงานทั่วไป (กองส่งเสริมการเกษตร) 1 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19-28 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร