เทศบาลตำบลสระขุด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 6 ส.ค 2562    960 ครั้ง

เทศบาลตำบลสระขุด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-21 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. นักการภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานตกแต่งสวน 1 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 9-21 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร