เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา

 4 ธ.ค 2561    4,850 ครั้ง

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
4. ผู้ช่วยวิศวกรโยธร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
5. พนักขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. คนงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. คนสวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
4. คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 11-19 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร