เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

 1 ก.พ 2562    5,032 ครั้ง

เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 3 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
2. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
6. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. พนักงานประจำรถพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 6-14 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร