เทศบาลตำบลลานสัก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 29 มิ.ย 2562    1,398 ครั้ง

เทศบาลตำบลลานสัก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
- เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ และมีประสบการณ์การงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรอง)

2. คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ  มีความรู้ ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 9-18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 0-5653-7300

ประกาศรับสมัคร