เทศบาลตำบลราไวย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

 6 ธ.ค 2561    3,690 ครั้ง

เทศบาลตำบลราไวย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 -13,285 บาท
2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 -13,285 บาท
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตราเงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. คนสวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
4. คนงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
5. คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
6. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร