เทศบาลตำบลมะขาม รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา

 12 ก.พ 2561    1,916 ครั้ง

เทศบาลตำบลมะขาม รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

2. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงินและบัญชี กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา หรือทาง อื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5339-1630

ประกาศรับสมัคร