เทศบาลตำบลพะตง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 16 อัตรา

 12 มี.ค 2561    6,301 ครั้ง

เทศบาลตำบลพะตง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน ฝ่ายพัฒนารายได้ 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

2. คนงาน ฝ่ายการโยธา 7 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

3. คนงาน (ขับรถยนต์) 5 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

4. คนงาน งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

5. คนงาน งานรักษาความสะอาด 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

อัตราเงินเดือน 10,000 บาท

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 14-22 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร