เทศบาลตำบลพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 14 เม.ย 2562    3,206 ครั้ง
เทศบาลตำบลพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท + ค่าครองชีพ 1,000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร