เทศบาลตำบลปราณบุรี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง

 10 มิ.ย 2562    544 ครั้ง

เทศบาลตำบลปราณบุรี รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-13 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ภารโรง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิป.4 ขึ้นไป สามารถอ่านเขียนภาษาได้ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน และซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานศคึกษา วัสดุครุภัณฑ์

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 2 เทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 4-13 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร