เทศบาลตำบลบ้านไร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 30 ต.ค 2561    6,456 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านไร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11400 - 13285 บาท (รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. คนงาน ขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
2. คนงาน ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
3. คนงาน ภารโรง 1 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท (รวมค่าครองชีพ)


สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 074-553626

ประกาศรับสมัคร