เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา

 2 มี.ค 2562    4,544 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
5. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
6. คนงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 11-22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-980029 ต่อ 214

ประกาศรับสมัคร