เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา

 11 ม.ค 2562    3,720 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 -22 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด) 2 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา) 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สำนักปลัด) 3 อัตรา
2. ตำแหน่ง คนงาน (สำนักปลัด, กองช่าง) 2 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (กองช่าง) 1 อัตรา
4. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 4 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 -22 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2443-7370

ประกาศรับสมัคร