เทศบาลตำบลบุแกรง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 5 ส.ค 2562    1,248 ครั้ง

เทศบาลตำบลบุแกรง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน: 15,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง เกษตรศาสตร์ การเกษตร สัตว์แพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีทางการเกษตร โรคพืชวิทยา การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 13-22 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4455-8961

ประกาศรับสมัคร