เทศบาลตำบลบางเตย รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา

 13 ก.พ 2561    2,553 ครั้ง

เทศบาลตำบลบางเตย รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-15,800 บาท
 -มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 -มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ เทศบาลตำบลบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) โทร.0-7659-6272 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร