เทศบาลตำบลบางละมุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 8 ส.ค 2562    2,107 ครั้ง

เทศบาลตำบลบางละมุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-22 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ)
1) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (กลุ่มคุณวุฒิ)
2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป
3) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ สำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา
5) ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางละมุง ขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางละมุง ตั้งแต่วันที่ 13-22 สิงหาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร