เทศบาลตำบลบางละมุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 8 มี.ค 2562    3,032 ครั้ง

เทศบาลตำบลบางละมุง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองคลัง)
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองวิชาการและแผนงาน)
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองช่าง)
3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป (กองช่าง)
4. ตำแน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางละมุง ขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางละมุง ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 -19 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ในเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)

ประกาศรับสมัคร