เทศบาลตำบลนาทับ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

 11 ต.ค 2561    8,127 ครั้ง

เทศบาลตำบลนาทับ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-22 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน: 9,400 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา
-  มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
1. คนงานทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (งานส่งเสริมสุขภาพ) 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป (งานพัฒนารายได้) 1 อัตรา
4. คนงานทั่วไป (งานสาธารณูโภค) 2 อัตรา
- เพศชาย ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา(อ่าน-เขียนภาษาไทยได้)

5. คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา
- เพศชาย ไม่จํากัดวุฒิการศึกษา(อ่าน-เขียนภาษาไทยได้) มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลนาทับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10-22 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.074-8904785

ประกาศรับสมัคร