เทศบาลตำบลนาทวี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

 6 ธ.ค 2560    5,077 ครั้ง

เทศบาลตำบลนาทวี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-25 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม  เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง  ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาชาวิชาอื่นที่หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป) 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องเครื่องดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ หรือ
- มีความสามารถขับรถบรรทุกน้ำได้ และมีใบอนุญาตขับขี่เป็นผู้ขับรถทุกประเภท (ชนิดที่ 2)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 15-25 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร