เทศบาลตำบลนากลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

 6 ก.ค 2562    2,936 ครั้ง

เทศบาลตำบลนากลาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท
2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9400-11500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
2. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
3. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
4. คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา  เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 4-12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4235-9044 ต่อ 27

ประกาศรับสมัคร