เทศบาลตำบลนครชุม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

 5 ก.ค 2562    2,080 ครั้ง

เทศบาลตำบลนครชุม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน: 11400 บาท รวมค่าครองชีพ
- มีหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน: 11400 บาท รวมค่าครองชีพ
- มีหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา เงินเดือน: 13285 บาท รวมค่าครองชีพ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

4. พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน: 11400 บาท รวมค่าครองชีพ
- มีหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 18-26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร