เทศบาลตำบลท่าไม้รวก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา

 1 พ.ย 2561    4,460 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าไม้รวก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน 9400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาดการขายการธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 9000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
1. คนสวน 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยช่างทุกประเภท 3 อัตรา
3. คนงาน 3 อัตรา
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-3245-8284 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร