เทศบาลตำบลท่าตะโก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา

 13 ก.พ 2561    2,827 ครั้ง

เทศบาลตำบลท่าตะโก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
-  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานดับเพลิง และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจาก หน่วยดับเพลิงของราชการแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้ความรู้ความสามารถตามที่ต้องการ

2. คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่

3. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
- เป็นผู้มีความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน
อัตราเงินเดือน: 9000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 19-28 กุมภาพันธ์ 2561  ในวันและเวลาราชการ โทร.056-249-098 ต่อ 109

ประกาศรับสมัคร