เทศบาลตำบลทับปุด รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 13 มิ.ย 2561    3,381 ครั้ง

เทศบาลตำบลทับปุด รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนรวมค่าครองชีพ: 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขึ้นไป หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7659-9417 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร