เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา

 6 ส.ค 2562    1,744 ครั้ง

เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-14 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ข่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
4. คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
5. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดเทศบาล เทสบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-170520 ต่อ 114

ประกาศรับสมัคร