เทศบาลตำบลคูหาใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 31 ม.ค 2562    3,628 ครั้ง

เทศบาลตำบลคูหาใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองอิฐ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน กับวุฒิทางการศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.074-256108 ต่อ25 หรือ 09-5093-7521

ประกาศรับสมัคร