เทศบาลตำบลควนเนียง รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 3 ส.ค 2562    4,828 ครั้ง

เทศบาลตำบลควนเนียง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 12-20 สิงหาคม 2562ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7438-6539 ต่อ 19

ประกาศรับสมัคร