เทศบาลตำบลคลองแงะ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

 7 ธ.ค 2560    3,575 ครั้ง

เทศบาลตำบลคลองแงะ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 ธันวาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10000 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป หรือไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลคลองแงะ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 15-26 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7454-1907 ต่อ 104

ประกาศรับสมัคร