เทศบาลตำบลคลองเต็ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 6 มี.ค 2562    3,868 ครั้ง

เทศบาลตำบลคลองเต็ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-19 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9440 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา (อายุ 25-60 ปี)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลคลองเต็ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 6-19 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร