เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 14 เม.ย 2561    7,210 ครั้ง

เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 เมษายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,400 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงินการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตำแหน่งนี้ได้

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 19-27 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7569-9223

ประกาศรับสมัคร