เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา

 13 ก.พ 2561    2,409 ครั้ง

เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,285  บาท

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) เงินเดือน 10,000 บาท
1. พนักงานดับเพลิง  จำนวน 4 อัตรา
2. พนักงานวิทยุสื่อสาร  จำนวน 2 อัตรา
3. คนงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

ผุ้สนใจสามารถสมัครเป็นพนักงานจ้าง สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  ระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 076-330186 ต่อ 1005 (งานการเจ้าหน้าที่)

ประกาศรับสมัคร