เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา

 13 มี.ค 2562    3,305 ครั้ง

เทศบาลตำบลกะรน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
1. ตำแหน่งที่รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา
กองการศึกษา งานการศึกษาปฐมวัย
บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 อัตรา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 12 อัตรา
กองช่าง งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
คนงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ช่วยช่างเชื่อม)

สำนักปลัดเทศบาล านบริหารทั่วไป
คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานดับเพลิง  จำนวน 4 อัตรา
พนักงานประจำรถพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
พนักงานวิทยุ จำนวน 2 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด
คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้าง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลกะรน อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-7633-0186 ต่อ 1005

ประกาศรับสมัคร