อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างศิลป์

 9 มี.ค 2562    1,486 ครั้ง

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างศิลป์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว br /> ตำแหน่งช่างศิลป์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-775-5765 (ผู้ช่วยออย)

ประกาศรับสมัคร