อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา

 1 พ.ย 2561    5,612 ครั้ง

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครพนักงาน
1. ผู้จัดการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร จำนวน 2 อัตรา
2. พนักงานพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
3. พนักงานสนับสนุนงานทั่วไปอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา
4. พนักงานออกแบบสร้างสรรค์ จำนวน 2 อัตรา
5. เลขานุการผู้บริหาร จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร