อำเภอศรีรัตนะ รับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยมฯ 8 อัตรา

 13 มิ.ย 2561    3,530 ครั้ง

อำเภอศรีรัตนะ รับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยมฯ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 อัตรา
อัตราจ้าง 300 บาทวัน ทำงานไม่เกิน 52 วันต่อคน เริ่มจ้าง 20 มิถุนายน 2561
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และไม่อยู่ระหว่างระหว่างพักการเรียน หรือไม่อยู่ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา และมีภูมิลำเนาในอำเภอศรีรัตนะ หรืออำเภอใกล้เคียง

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561

ประกาศรับสมัคร